Welkom bij: Stop nu met pesten!

Ontdek in dit spel hoe je als ouder steunend kan reageren op je kind wanneer het gepest wordt. Door te ondersteunen kun je kinderen helpen om steeds zelfstandiger met deze situaties om te gaan zodat het pesten afneemt en het kind zich zelfverzekerder voelt.

Je zal ontdekken wat de wensen en behoeften zijn van kinderen met een beperking.

In dit spel kom je verschillende kinderen met beperkingen, ouders, leraren en begeleiders tegen. Zo is er een 31-jarige vrouw met een ontwikkelingsleeftijd van 9 jaar. Er is een meisje met een auditieve beperking en een jongen met een visuele beperking. De pesters laten verschillende vormen van pestgedrag zien.

Je leert hoe je als ouder, leerkracht of begeleider op een ondersteunende en zelfstandigheid bevorderende manier kunt reageren. Hoe meer je de zelfstandigheid van het kind bevordert, hoe hoger je score! Aan het eind van het spel krijg je een bewijs van deelname met je 'stop nu met pesten'-support score.
Hoe ondersteunend ben jij? We hopen dat je na het spel 'Stop nu met pesten!' je kind/ leerling of client kan ondersteunen en zelfvertrouwen kan geven om het pesten tegen te gaan. Treed nu de virtuele wereld binnen... vul hieronder je naam en je e-mailadres in en klik op "Start de Game" om het spel te starten.